Etapy wykonywania audytu

W pierwszej kolejności należy ustalić wysokość kosztów ogrzewania. W tym celu określa się sprawność systemu grzewczego oraz wysokość zapotrzebowania na ciepło. Do tego niezbędne jest zbadanie wielu czynników. Następnie trzeba obliczyć, jak duże jest zużycie ciepła w sezonie grzewczym. Więcej na temat tego typu audytów znajdziesz w innych materiałach na temat ogrzewania domu tutaj.

Następnie audytor przystępuje do oceny stanu technicznego budynku oraz wszelkich urządzeń, instalacji itp. Pomoże to ustalić, jakie prace remontowe należy podjąć. Mogą to być naprawy związane z nieszczelnym dachem, elewacją, niesprawną instalacją grzewczą czy przemarzającymi ścianami. Konieczne jest określenie przyczyn dużego zużycia energii, które powodowane jest w szczególności przez nieprawidłową eksploatację instalacji, urządzeń oraz całego budynku.

Po zebraniu wszystkich parametrów należy je zweryfikować ze stanem rzeczywistym. Prowadzi się w tym celu określone obliczenia. Jeśli wynik nie będzie zgodny, wówczas trzeba przeprowadzić korektę.

Jednym z ostatnich etapów prac jest wskazanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które istotnie pomogą obniżyć koszty ogrzewania. Audytor wskazuje zakres prac remontowych, które pozwolą zmodernizować budynek tak, by maksymalnie zwiększyć jego szczelność oraz podnieść efektywność instalacji grzewczej. Zakres zmian nie może jednak odbiegać od założeń budżetowych.

Ustala się także bilans zysków i strat energii, co pomoże podjąć decyzję dotyczącą sposobu realizacji przedsięwzięcia. Na koniec ustala się dokładny kosztorys prac termomodernizacyjnych i harmonogram działań.

 

 

About the author: admin