ROBERT TADAJ - Atex & Audyt

Systemy przeciwwybuchowe | Audyty Energetyczne

SYSTEMY PRZECIWWYBUCHOWE

O MNIE

Zapraszam Państwa do współpracy.

SYSTEMY PRZECIWWYBUCHOWE

Atex

Firma ATEX&AUDYT Robert Tadaj specjalizuje się w wykonywaniu audytów, ekspertyz oraz opracowań z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa wybuchowego.

Wykonujemy oceny zagrożenia wybuchem, dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem, wyznaczamy strefy zagrożenia wybuchem oraz realizujemy audyty pod kątem bezpieczeństwa wybuchowego.

Oferujemy również usługi z zakresu projektowania i montażu stacjonarnych systemów detekcji gazów wybuchowych oraz wybuchowych par cieczy niebezpiecznych, opartych o komponenty firmy GAZEX, Atest-Gaz oraz Sensor Tech.
Pomagamy w doborze odpowiedniego systemu tak, aby w najwyższym stopniu zostały spełnione założone funkcje oraz spełnione wymagania w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych.
Oferujemy przeglądy techniczne, dokonujemy czynności serwisowych i naprawy ww. systemów bezpieczeństwa.

Personal Info

  •   608 063 496
  •   ul. Sołtysów 29A, 45-128 Opole
  •   robertt@tadaj.pl.

BLOG

Potężne wyładowania elektrostatyczne podczas prac przenośnika taśmowego

Wyładowania elektrostatyczne stanowią jedną z ważniejszych przyczyn pożarów i wybuchów w przemyśle. Ich energia może przekraczać nawet 1000 mJ, przez co są w stanie doprowadzić do zapłonu nie tylko gazów i par cieczy, ale także dużej części pyłów. Powyższy film pokazuje wyładowania elektrostatyczne, do jakich może dochodzić w czasie pracy przenośników taśmowych. Takie zjawisko w chwili, gdy napotka […]

Dyrektywy i Rozporządzenia Atex

ATEX 114 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. – Dz. U. 2016 poz. 817 Dz. U. 2016 poz. 817 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej) Nowa dyrektywa ATEX 114 26. lutego Parlament […]

Etapy wykonywania audytu

W pierwszej kolejności należy ustalić wysokość kosztów ogrzewania. W tym celu określa się sprawność systemu grzewczego oraz wysokość zapotrzebowania na ciepło. Do tego niezbędne jest zbadanie wielu czynników. Następnie trzeba obliczyć, jak duże jest zużycie ciepła w sezonie grzewczym. Więcej na temat tego typu audytów znajdziesz w innych materiałach na temat ogrzewania domu tutaj. Następnie […]

Czym jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku. Umożliwia on dokonanie obiektywnej oceny zasadności przeprowadzanych prac modernizacyjnych i wskazuje najbardziej optymalne rozwiązania, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii. Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z […]

AUDYTY ENERGETYCZNE

Audyt

Firma ATEX&AUDYT Robert Tadaj specjalizuje się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów energetycznych, audytów remontowych, audytów efektywności energetycznej przedsiębiorstw oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Sporządzamy audyty energetyczne i remontowe na potrzeby uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich, konkursów NFOŚiGW i WFOŚiGW lub premii termomodernizacyjnej (remontowej). Audyty wykonujemy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, z uwzględnieniem specyficznych wymagań określonych w regulaminach poszczególnych konkursów.

Oferujemy przeprowadzenie obowiązkowych audytów energetycznych dla dużych przedsiębiorstw wynikających z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku oraz Dyrektywy 2012/27/UE.

KONTAKT

 

   ul. Sołtysów 29A, 45-128 Opole
    608 063 496
   robert@tadaj.pl
  NIP: 7541600904, REGON: 531201339