Czym jest audyt energetyczny budynku?

Audyt energetyczny to ekspertyza określająca zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku. Umożliwia on dokonanie obiektywnej oceny zasadności przeprowadzanych prac modernizacyjnych i wskazuje najbardziej optymalne rozwiązania, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji, jak również oszczędności energii.
Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności. Mają one na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku i co za tym idzie, zredukowanie kosztów jego ogrzewania. Wykonanie audytu pozwala uchronić inwestora przed nietrafioną modernizacją danego elementu budynku, który w rzeczywistości ma niewielki wpływ na jego efektywność energetyczną. Audyt energetyczny jest też niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

Audyty obejmują wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane z zużyciem energii, w tym m.in.:

  • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
  • okna,
  • instalacje grzewcze,
  • instalacje wentylacyjne,
  • instalacje klimatyzacyjne,
  • instalacje ciepłej wody użytkowej,
  • oświetlenie,
  • zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii).

Read more at http://kotly.pl/czym-jest-audyt-energetyczny-budynku/#IaCv3mRtzfOc9LUI.99

About the author: admin